จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันนี้ 8 ธันวาคม 66 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน


ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทราและทุกภาคส่วน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพ และคุณธรรมที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในปีนี้ กำหนดดำเนินกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน 2 ส่วน คือ 1 ผู้เข้าร่วมงานในสถานที่จัดงานส่วนกลาง โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี


และ 2.ผู้เข้าร่วมชมงานผ่านระบบออนไลน์สำหรับกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงาน ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมส่วนกลาง และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ผ่านระบบออนไลน์ และร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่า ชาวจังหวัดฉะเชิงเทราจะร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

#ต่อต้านคอร์รัปชันฉะเชิงเทรา #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล2566