จังหวัดฉะเชิงเทรา จัด งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัด งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัด งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัด งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกิจกรรมมากมาย ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัด “งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี สำหรับปี พ.ศ. 2566 ตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้
กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง ๕ ธันวาคม 2566 จำนวน 12 วัน 12 คืน เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง และการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมภายในงานมีมากมาย ได้แก่ พิธีบวงสรวง พิธีเปิดงาน ขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางบก ทางน้ำ การจัดโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร กิจกรรมงานลอยกระทง กิจกรรม“ วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด” การแข่งขันเจ็ทสกี ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดนิทรรศการ การออกร้านของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สิ่งของอุปโภคบริโภค และการออกบูธของชมรมแม่บ้านมหาดไทย งานเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล การละเล่นพื้นบ้าน อาหารคาวหวาน ผลไม้ตามฤดูกาล ชมการแสดง แสง สี เสียง จากศิลปินดังทุกค่ำคืนที่เวทีกลาง
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวชม “งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา