ฉะเชิงเทรา อสม.ส่งมอบเงิน500,000พร้อมร่วมร้องเพลงมาร์ อสม.เชิดชูเกียรติ หญิงแกร่งหัวใจทรนงแห่งบ้านวังเย็น อำเภอแปลงยาว

พฤษภาคม 24, 2023 แมวเพรช 0

ฉะเชิงเทรา อสม.ส่งมอบเงิน500,000พร้อมร่วมร้องเพลงมาร์ อสม.เชิดชูเกียรติ หญิงแกร่งหัวใจทรนงแห่งบ้านวังเย็น อำเภอแปลงยาว