ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโคและปล่อยพันธุ์ปลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโคและปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย พระราชภาวนาพิธาน วิ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ภายในงานมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม ถวายความเคารพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น ประธานในพิธีพร้อมผู้ร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตร โดย นิมนต์ พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 46 รูป รับบิณฑบาต ต่อมา ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร โดย พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 46 ตัว และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

#ไถ่ชีวิตโค #ปล่อยพันธุ์ปลา #ทำบุญตักบาตร #พระบรมราชินี

 

แมวเพรช  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ชาติไทย ฉะเชิงเทรา