อำเภอแปลงยาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมมอบนโยบาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

อำเภอแปลงยาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อำเภอแปลงยาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อำเภอแปลงยาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมมอบนโยบาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

อำเภอแปลงยาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมมอบนโยบาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อำเภอแปลงยาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมมอบนโยบาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารเอกชนตามแนวทางประชารัฐ อำเภอแปลงยาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น 2 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา 13.30 น. นายอำเภอแปลงยาว เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน อำเภอแปลงยาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอแปลงยาว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา


นายอำเภอแปลงยาว มอบหนังสือสำคัญและประดับขีดให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ที่ได้รับตำแหน่ง คือ
1.นายวันเผด็จ เตชะนันทวณิช ตำแหน่งกำนันตำบลหนองไม้แก่น
2.นายนิพนธ์ สุวรรณโน ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลหนองไม้แก่น
3.นายปรีชา แสงปัญญา ตำแหน่งสารวัตรกำนันตำบลหนองไม้แก่น


ชี้แจ้งข้อราชการที่สำคัญในห้วงเดือนที่ผ่านมา ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ได้ถือปฏิบัติและนำไปประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์การป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ปลอมแปลงเอกสารราชการของกรมที่ดิน โดยแอบอ้างเรื่อง “การสำรวจผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” พูดจาหว่านล้อมให้ประชาชนหลงเชื่อ
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
3.ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการ “บริจาคอวัยวะ ออนไลน์” เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ได้แก่ ไต ปอด หัวใจ ตับ ตับอ่อน และเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่ายได้ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือด ผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็น กระจกตา ผ่านแอปพลิเคชัน “บริจาคอวัยวะ”
4.ประสัมพันธ์ สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอแปลงยาว พบผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จึงขอให้ประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้
4.1เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้ มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
4.2เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
4.3ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด


5.ประชาสัมพันธ์โรคมือเท้าปากของอำเภอแปลงยาว ยังไม่พบผู้ป่วย โรคนี้มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สำหรับอาการมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ แนะนำให้ผู้ปกครองและสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
5.1คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกเช้าอย่างเคร่งครัด
5.2ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อลดการสัมผัส ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
5.3หมั่นทำความสะอาดของใช้ ของเล่นและพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ
5.4สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังเล่นของเล่น
5.5จัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวทำกิจกรรมหรือเล่นเป็นกลุ่มย่อย มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร
5.6หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ก่อนมาเรียน ผู้ปกครองควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่บ้าน ส่วนสถานศึกษาหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติ และแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน เพื่อพาไปพบแพทย์โดยเร็ว
6.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดประจำปี โดยฉีดปีละ 1 เข็ม ณ โรงพยาบาลแปลงยาว ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-11.00 น.
7.ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID Digital ID เพื่อรองรับการใช้งานบริการภาครัฐแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องพกเอกสารจริง แค่ยื่นแสดง หรือสแกนผ่านแอป ก็เหมือนยืนยันด้วยบัตรประชาชนตัวจริง อำเภอแปลงยาวจึงขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปลงในโทรศัพท์มือถือของตนเอง ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android

#อำเภอแปลงยาว

#แมวเพรช  ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ชาติไทย ฉะเชิงเทรา