ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว ร่วมบูรณาการกับสภ.แปลงยาว กวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะรถบรรทุกดินที่วิ่งบนถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความเดือดร้อนในเขตชุมชน

อำเภอแปลงยาว ร่วมบูรณาการกับสภ.แปลงยาว กวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะรถบรรทุกดินที่วิ่งบนถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความเดือดร้อนในเขตชุมชน
อำเภอแปลงยาว ร่วมบูรณาการกับสภ.แปลงยาว กวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะรถบรรทุกดินที่วิ่งบนถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความเดือดร้อนในเขตชุมชน

อำเภอแปลงยาว ร่วมบูรณาการกับสภ.แปลงยาว กวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะรถบรรทุกดินที่วิ่งบนถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความเดือดร้อนในเขตชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว มอบหมายให้ นายพิชาญ์นนท์ ทวีสุข ปลัดอำเภอแปลงยาว พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.แปลงยาว ที่ ๖ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แปลงยาว ตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเขต 3121 สายบางคล้า – แปลงยาว เพื่อกวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะรถบรรทุกดินที่วิ่งบนถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาความเดือดร้อนในเขตชุมชนจากรถบรรทุกดิน

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรถบรรทุก พบว่า ไม่มีการคลุมผ้าใบปกคลุมกันดินหล่น จำนวน ๕ คัน จึงได้ดำเนินการจับและปรับรถบรรทุกที่กระทำความผิดทางกฎหมาย

#อำเภอแปลงยาว

แซมซัน  หนังสือพิมพ์ชาติไทยออนไล ฉะเชิงเทรา