กิจกรรมร่วมใจคนใน ชุมชนปลูกต้น ในพื้นที่ ประมาณ 7 ไร่ ของวัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

กิจกรรมร่วมใจคนใน ชุมชนปลูกต้น ในพื้นที่ ประมาณ 7 ไร่ ของวัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
กิจกรรมร่วมใจคนใน ชุมชนปลูกต้น ในพื้นที่ ประมาณ 7 ไร่ ของวัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

บ้าน วัด โรงเรียน
ร่วมใจปลูกต้นไม้
นครสวรรค์

เมื่อวันที่15/7/2566
กิจกรรมร่วมใจคนใน ชุมชนปลูกต้น ในพื้นที่ ประมาณ 7 ไร่ ของวัดศรีอุทุมพร ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ
อดีตผู้ว่านครสวรรค์
เป็นประธานในพิธี พร้อม
ท่านพระครูนิทัศน์ประชานุกุล
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร


นายฉลอง จำนงค์ นายกอบต.
หนองกรด ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักศักษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์


คณะครูนักเรียนจากโรงพระบาง
วิทยา โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
ทีมอสม. และจิตอาสาประชาชน


ร่วม 300 กว่าคน

ภาพข่าว ป๋า ปากน้ำโพ  หนังสือพิมพ์ชาติไทยออนไล จ.นครสวรรค์