ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผกก.สภ.แปลงยาว นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แปลงยาว ให้ความรู้ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผกก.สภ.แปลงยาว นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แปลงยาว ให้ความรู้ รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผกก.สภ.แปลงยาว นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แปลงยาว ให้ความรู้ รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผกก.สภ.แปลงยาว นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แปลงยาว ร่วมกับ นายก จักรพงษ์ ศักดิ์ประศาสร์ กต.ตร.สภ.แปลงยาว นายสำราญ ชอบบรรเลง รองนายก เทศมนตรีตำบลแปลงยาว คณะบุคลากรเทศบาลแปลงยาว ครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนไผ่แก้ว โรงเรียน.วัดแปลงยาว โรงเรียน ตลาดบางบ่อ กว่า 200 คน

วันที่ 19 ก.ค. 66 เวลา 10.00 น. นำโดย พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผกก.สภ.แปลงยาว มาให้ความรู้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ แก่ นักเรียนโรงเรียนไผ่แก้ว โรงเรียน วัดแปลงยาว และโรงเรียนตลาดบางบ่อ จำนวน 200 คน ซึ่งมีรายละเอียดให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโทษยาเสพติดและด้านกฏหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับไซเบอร์วัคซีน 18 กลโกงอาชญากรรมออนไลน์ และ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน

บรรยากาศทั่วๆไป นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องสิ่งเสพติด ไม่ว่าการแปรสภาพน้ำกระท่อม นั้งคือสิ่งผิดกฎหมาย นักเรียนอาจจะไม่รู้ จึงอยากจะให้นักเรียนรู้ว่าน้ำกระท่อมมีคุณและโทษอย่างไร และ ผิดกฎหมายในด้านใดบ้าง ในการลงโทษจากเบาไปหาหนัก

ทางด้านกฎจราจร และ กลโกงอาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเยาวชน รวมการเข้าถึงประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก แก๊งออนไลน์ ในการให้ความรู้ 18 หมวดหมู่ ป้องกันอย่างไรไม่ให้มิจฉาชีพหลอก

#ภาพข่าว แซมซั่น หนังสือพิมชาติไทยออนไล จ.ฉะเชิงเทรา