ให้ความรู้ด้านกฏหมาย กองทุนยุติธรรม และค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนจำเลยในคดีอาญาแก่ประชาชน

การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น สิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหายถูกละเมิด วิทยากรให้ความรู้ด้านกฏหมาย โดยนายถาวร กูลศิริ ทนายความ อดีตยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายคีรินทร์ ฉ่ำสมบูรณ์ นายก อบต.โพรงอากาศ เป็นประธานให้การขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดอบรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ.ห้องประชุม อบต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

บรรยายภาพข่าวโดย ทนายวงศ์ (097-175-1248)