ให้ความรู้ด้านกฏหมาย กองทุนยุติธรรม และค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนจำเลยในคดีอาญาแก่ประชาชน

สิงหาคม 18, 2023 Wong Lawyer 0

การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น สิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐ เมื่อตกเป็นผู้ต้องห