อำเภอคลองเขื่อน ร่วมกับอำเภอบางคล้า กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือและงานของดี อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือและงานของดี อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤษภาคม 10, 2023 แมวเพรช 0

อำเภอคลองเขื่อน ร่วมกับอำเภอบางคล้า กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือและงานของดี อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบา