กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือและงานของดี อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอคลองเขื่อน ร่วมกับอำเภอบางคล้า กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือและงานของดี อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอคลองเขื่อน ร่วมกับอำเภอบางคล้า กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือและงานของดี อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอคลองเขื่อน ร่วมกับอำเภอบางคล้า กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือและงานของดี อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (8 พ.ค. 2566) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอคลองเขื่อน นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีแข่งเรือและงานของดีอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นของดีอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

#วัดพุทธพรหมยาน #ฉะเชิงเทรา #ประเพณีแข่งเรือ

แมวเพรช  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา