จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ


วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ โดยมีนายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมีเส้นทางในการเดินรณรงค์ เริ่มจากบริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าสู่ถนนเรืองวุฒิ ถนนจุลละนันท์ ถนนมรุพงษ์ ถนนมหาจักรพรรดิ์ ถนนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข


กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ เป็นการแสดงพลังเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมกันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ ร่วมกันก้าวสู่เส้นทางประชาธิปไตย ภายใต้ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกันทำให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ ได้ผู้แทนคุณภาพไปทำหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อไป

#เดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง #ไทยโหวต #คนไทยพร้อมใจไปใช้สิทธิ

แมวเพชร ภาพข่าวฉะเชิงเทรา