งานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

งานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-5-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณ โรงเรียนวัดหัวสำโรง – ศรีราษฎร์บำรุง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีประชาชนทั่วไปทุกหมู่บ้าน สถานศึกษา นิคมเกตเวย์ซิตี้ ผู้นำท้องถิ่น ในอำเภอแปลงยาว ร่วมเผาข้าวหลามเตาเผายางที่สุด ณ โรงเรียนวัดหัวสำโรง – ศรีราษฎร์บำรุง นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานพิธี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้

พร้อมชมการแสดงเด็กนักเรียน นำผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหัวสำโรง วิถีชีวิตชุมชน ชาวนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า OTOP จากทุกๆตำบลอำเภอแปลงยาว พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแข่งขันกินข้าวหลามและจับปลา ซึ่งเป็นบรรยากาศงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามมาช้านาน #ที่นี่หัวสำโรง #สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสำโรง #องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวสำโรง #ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหัวสำโรง #แปลงยาว #ฉะเชิงเทรา #งานประจำปี #ประเพณี #งานเผาข้าวหลาม #ท่องเที่ยวไทย #ท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา #เเหล่งเรียนรู้ #แข่งกินข้าวหลาม #แข่งจับปลา

แมวเพรช  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา