นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับข้าราชการร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (Big Day) วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวีกิจ มานะโรจน์ นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับ ปลัดอำเภอแปลงยาว ผกก.สภ.แปลงยาว ผอ.กศน.อ.แปลงยาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.อ.แปลงยาว และสนง.กกต.ฉะเชิงเทรา ร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (Big Day) ณ ตลาดนัดวันพุธ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งแจกเเผ่นพับประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ ให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 #อำเภอแปลงยาว

เดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤษภาคม 10, 2023 แมวเพรช 0

นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับข้าราชการร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.