จุดใกล้เปลี่ยน ฐานมวลชนของผู้สมัคร สะท้อนอะไร

จุดใกล้เปลี่ยน ฐานมวลชนของผู้สมัคร
จุดใกล้เปลี่ยน ฐานมวลชนของผู้สมัคร
จุดใกล้เปลี่ยน ฐานมวลชนของผู้สมัคร หรือฐานมวลชนของพรรค เจาะลึกคะแนนในแต่ละอำเภอในท้องที่อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน และสีชมพู(ต.นาจาน ต.ซำยาง) สะท้อนอะไร
1.นายสิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย เบอร์ 5 คะแนนในอำเภอชุมแพ 22772 อำเภอภูผาม่าน 4335 และอำเภอสีชมพู(ต.นาจาน และซำยาง) ได้2186
2.นายวิศรุต ปู่เพ็ง พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 คะแนนอำเภอชุมแพ 22030 อำเภอภูผาม่าน 4484 และ อำเภอสีชมพู(ต.นาจาน ต.ซำยาง) ได้ 2705
3.นายสานิตย์ พระโบราณ พรรคก้าวไกล เบอร์ 11 คะแนน อำเภอชุมแพ 13671 ภูผาม่าน1836 อำเภอศรีชมพู(ต.นาจาน ต.ซำยาง) ได้1036
4.นายสำราญ ศรีภา พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 7อำเภอชุมแพ 6019 ภูผาม่าน 708 อำเภสีชมพู (ต.นาจาน ต.ซำยาง)594
# เขตเลือกตั้งที่ 6 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129388 ผู้มาใช้สิทธิ 90922 บัตรเสีย 3002 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1381
ขอนแก่น
ภาพข่าว   ม่อน ข่าวทั่วไทย