หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เปิดนิทรรศการดาราศาสตร์ชุดใหม่ “Moon to Mars” ทะยานสู่อวกาศ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เปิดนิทรรศการดาราศาสตร์ชุดใหม่ “Moon to Mars” ทะยานสู่อวกาศพาสำรวจดวงจันทร์ และดาวอังคาร

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารท้องฟ้าจำลอง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต. วังเย็น อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา

นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการฯ ดาราศาสตร์ชุดใหม่ “Moon to Mars” ทะยานสู่อวกาศพาสำรวจดวงจันทร์ และดาวอังคารในงานครบรอบ ๕ ปี หรรษา ชวนมา STAR CARNIVAL โดยมีนาย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 5 หอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชน ในกํากับของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สําหรับประชาชน และสถานศึกษาในท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สําคัญของภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่เปิดดำเนินการ มีผู้มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรม ดาราศาสตร์ รวมแล้วมากกว่า 4 แสนคน และในปี 2566 นับเป็นวาระครบรอบ 5 ปี ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ได้เปิดให้บริการ

จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “5 ปีหรรษา ชวนมา STAR CARNIVAL” ได้สร้างสรรค์นิทรรศการดาราศาสตร์ชุดใหม่ ชื่อชุด “Moon to Mars” ต่อยอดแนวคิดจากนิทรรศการดาราศาสตร์ที่จัดแสดงอยู่ นำเสนอองค์ความรู้ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ อาทิ หนทางสู่ดวงจันทร์ ประวัติศาสตร์การสำรวจดวงจันทร์ สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทางสู่อวกาศ ยานสำรวจ ดาวอังคาร จำลองสภาพแวดล้อมบนดาวอังคารเปรียบเทียบกับโลก เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ที่สามารถต่อยอดจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน และคนในชาติ ได้เป็นอย่างดี

#หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ #ฉะเชิงเทรา

แมวเพรช  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมชาติไทยนิว ฉะเชิงเทรา