วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

Konthai-Logo สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ชาติไทย ”ชาติไทย” ไม่ใช่ของใครคนเดียว ฉบับวันนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ชี้เป็นชี้ตาย กับ นิ้วเพชร
? ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทอันมีความว่า “ ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ “
? เมื่อ 2ก๊ก ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย เล่นการเมืองแบบไม่ลดลาวาศอก ทำให้ชาติบ้านเมืองเสียหาย เป็นเหตุให้ลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก้าวเข้ามาเป็นกรรมการขัดตาทัพ
? โดยใช้อำนาจพิเศษในการปฏิรูปชาติบัานเมืองทุกด้าน รวมทั้งปฏิรูปการเมืองด้วย รวมเบ็ดเสร็จ 4ปี เมื่อเสร็จภาระกิจแล้วควรฉากออกมา แล้วจะตั้งก๊กตั้งพรรคที่ 3 บนความเสมอภาค แลดูสง่างาม
? จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นจุดเริ่มต้น โดยการส่งเสริมคนดี มีจริยธรรม มีธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานอนาคตการเมืองไทย
? แต่ที่เห็นตามความเป็นจริง ยากที่จะปฏิเสธว่า นักการเมืองถนัดการดูด เพื่อเป็นทางลัดขึ้นสู่ชั้นการปกครอง มีใครคิดทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนให้อยู่ดีพ้นความยากจน ?!
? 3 ก๊กเมืองไทย ก็แค่ผลประโยชน์ในการแย่งชิงอำนาจ ฟื้นตำนาน งูเห่า พลิกขั้วเปลี่ยนข้าง สบัดลิ้น เสียสัตย์เพื่อชาติ ล้วนวาทกรรมหรู ทึ่ไม่ตอบแทนคุณแผ่นดิน
? คงเดินเข้าวังวนเดิม T-Who T-it มึงทำได้ กูทำมั่ง นี่แหละยุคการเมือง 4.0 คิดกันได้แค่นี้เอง
? เสียดายมีโอกาสได้สร้างมิติใหม่ ที่จะผลิตนักการเมืองน้ำดี หน้าใส ใจซื่อ มือสะอาด เข้าขับไล่น้ำเน่าทั้งหลายให้หมดไป
? ประชาชนต้องช่วยกันสั่งสอน ประชาธิปไตยอยู่ในมือพี่น้อง เลือกตั้งครั้งหน้า อย่านอนหลับทับสิทธิ อย่าให้นักเลือกตั้งหน้าไหน ทำให้ชาติบ้านเมืองล่มจม ด้วยการกวาดต้อน ซื้อ-ขาย เหมาคอก ลามไปถึงขั้นเซ็งลี้ชาติบ้านเมือง !!!

นิ้วเพชร