ฉะเชิงเทรา เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว โรงเรียนบ้านหนองเหียง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหียง และมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่โรงเรียน
วันนี้ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ โรงเรียนบ้านหนองเหียง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนศึกษาธิการ รอง ผอ.สพป.ฉช.เขต 2 ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ นายกฤศ จอมพระ ข้าราชการครูประจำโรงเรียนบ้านหนองเหียง และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบไมโครโฟน ลำโพง อาหารสด อาหารแห้ง สิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานกระทรวงศึกษาในการเพิ่มบุคลากรครู และเน้นย้ำในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการว่าต้องสำรวจทุกโรงเรียนในจังหวัดว่ายังมีอีกหรือไม่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้เด็ก ๆ มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดี
จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อโซเชียล เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านหนองเหียง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม เป็นจำนวนมากนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเดิมโรงเรียนบ้านหนองเหียงนั้น มีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่อยู่จำนวน 2 คน คือนายกฤศ จอมพระ และข้าราชการครูสตรีอีกหนึ่งท่านซึ่งได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนาตามคำขอของตนเอง ซึ่งได้มีหนังสือส่งตัวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทำให้เหลือข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เพียงหนึ่งคน ทางโรงเรียนจึงได้ใช้เงินรายได้จากการบริจาคมาใช้จ้างชาวบ้าน จำนวน 1 คน ช่วยกันดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน
ซึ่งจากการหารือได้มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยพิจารณาจัดสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อเข้าไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านหนองเหียงโดยเร็ว
แมวเพรช  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ชาติไทย ฉะเชิงเทรา