นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ

นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
 นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
# นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ #
เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ดร.อร่าม วัฒนะ ผอ.กองการศึกษาฯ นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ โดยมี นายรักษก อภิวงค์คำ รองผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะครูและนักศึกษาให้การต้อนรับ
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 5 จังหวัด จาก นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร และตาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยสามารถพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนฐานค่านิยมร่วมสังคม โดยผ่านกระบวนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในการสร้างวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2566
สำหรับทีมที่ส่งเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ และประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ มีจำนวน 15 ทีม และโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม มีจำนวน 9 ทีม จากกศน. ทั้งหมดจำนวน 15 แห่ง
นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้กล่าวว่า “ปัจจุบันได้มีธุรกิจ ที่มีการนำขยะมาก่อให้เกิดประโยชน์ การรีไซเคิลสิ่งต่างๆ เป็นการจัดการขยะที่ให้ความคุ้มค่า และเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต่อไปในวันข้างหน้าจะไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อม จึงขอแสดงความยินดี กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้มีแนวคิดการจัดการขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ทำลายสภาพแวดล้อมซึ่ง และขออยากฝากถึงนักศึกษาทุกท่าน แนวคิดแบบนี้จะชะลอความเสื่อมของโลก และการนำสิ่งต่างๆมาใช้ใหม่นั้น ต้องก่อให้เกิดการสร้างรายได้ด้วย เพื่อบริหารทรัพยากรให้มีคุณภาพต่อไป”
……………………………………………………………ขอบคุณภาพ/ข่าว. จาก
.อชาติชาย/นครสวรรค์
# ปูเป้ข่าวเฉพาะกิจ #
ม่อน  ทีมข่าวนครสวรรค์