ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา จับไมค์บนเวทีพร้อมพูดว่ายิ่งใหญ่มากๆ สุดอลังการงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดย อบต.คลองตะเกรา

"นายกฯเล้ง" นำความอัศจรรย์นางรำเซิ้งกว่าพันคนจากยอด500คนรวมใจรำถวายบุญบั้งไฟ
"นายกฯเล้ง" นำความอัศจรรย์นางรำเซิ้งกว่าพันคนจากยอด500คนรวมใจรำถวายบุญบั้งไฟ
"นายกฯเล้ง" นำความอัศจรรย์นางรำเซิ้งกว่าพันคนจากยอด500คนรวมใจรำถวายบุญบั้งไฟ
“นายกฯเล้ง” นำความอัศจรรย์นางรำเซิ้งกว่าพันคนจากยอด500คนรวมใจรำถวายบุญบั้งไฟ
“นายกฯเล้ง” นำความอัศจรรย์นางรำเซิ้งกว่าพันคนจากยอด500คนรวมใจรำถวายบุญบั้งไฟ
ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา จับไมค์บนเวทีพร้อมพูดว่ายิ่งใหญ่มากๆ สุดอลังการงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดย อบต.คลองตะเกรา นึกว่าจะเป็นเพียงงานเล็กๆระดับจังหวัดฉะเชิงเทราเราเท่านั้น แต่นี่คนร่วมงาน นักท่องเที่ยวแน่นมหาสาน และที่สุดในความอัศจรรย์พลังนางรำเซิ้งกว่าพันคนจากยอดกำหนดไว้เพียง500คน ร่วมรวมใจรำถวายบุญบั้งไฟแน่นลานชายน้ำอ่างเก็บน้ำสียัด หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกระทิง
created by dji camera
เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 ณ ลานทุ่งหญ้าชายน้ำอ่างเก็บน้ำสียัด หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกระทิง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอท่าตะเกียบ และผู้ดำเนินการจัดงานคือนายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ หรือนายกฯเล้ง นายก อบต.คลองตะเกรา รองฯวรรณา รอดพิทักษ์ สจ.ธรรมชาติ พรหมพิทักษ์ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานกันอย่างคึกคักรวมถึงนายกฯอ้วน ทรัพย์ทวี กุลสารี พร้อมคุณนายอ้อยฯ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยนายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ หรือนายกฯเล้ง นายก อบต.คลองตะเกรา รายงานต่อท่านผู้ว่าฯ ว่าบุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน 6 อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่าน ไถ เพื่อเป็นการบูชาเทพยดา อารักษ์หลักบ้านหลักเมือง และบูชาพญาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล โดยมีความเชื่อว่า เมื่อจัดงานนี้แล้วเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากในเขตอำเภอท่าตะเกียบราษฎรร้อยละ80 อพยพมาจากภาคอีสาน จึงได้นำประเพณีดั้งเดิม มาถือปฏิบัติจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นมา อย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี แล้ว แต่ต้องหยุดไปในช่งวิกฤติโควิด19 ถึง 3 ปี
บรรยากาศในช่วงเย็นก่อนพกค่ำ หลังจากพิธีการบนเวทีเสร็จ มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนจัดงาน และรางวัลขบวนรำเซิ้ง ท่านผู้ว่าฯ ก็ได้กล่าวชื่นชมนายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ หรือนายกฯเล้ง นายก อบต.คลองตะเกรา ที่สามารถรวมพลังชาวบ้าน ผู้นำ ข้าราชการ เยาวชน นำมาสู่ความยิ่งใหญ่สุดอลังการที่มีนางรำเซิ้งกว่าพันคน ที่จากยอดแจ้งไว้เพียง 500 คนเท่านั้น และเป็นการรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่สวยสดงดงาม
created by dji camera
จากนั้นนายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ หรือนายกฯเล้ง นายก อบต.คลองตะเกรา ก็นำท่านผู้ว่าฯ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี จุดพลุตะไลขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเป็นศิริมงคลในการเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟวันแรก ก่อนที่ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 จะพบการแข่งขันจุดบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ พร้อมการแข่งขันกีฬาแข่งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์วิบาก และการออกร้านสินค้าพื้นบ้านต่อไป
ภาพข่าว   แมงปอล้อคลื่น  หนังสือพิมพ์ชาติไทย ฉะเชิงเทรา