นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแปลงยาว ขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหัวสำโรงจำนวน 7 ราย ณ ศาลาวัดหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา


#อำเภอแปลงยาว

ภาพข่าว แมงปอล้อคลื่น  ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ชาติไทย ฉะเชิงเทรา