เวฬารักษ์ สหคลินิก ฝังเข็ม กดจุด ครอบแก้ว ยาไทยจีน ฉะเชิงเทรา

เวฬารักษ์ สหคลินิก ฝังเข็ม กดจุด ครอบแก้ว ยาไทยจีน ฉะเชิงเทรา
เวฬารักษ์ สหคลินิก ฝังเข็ม กดจุด ครอบแก้ว ยาไทยจีน ฉะเชิงเทรา
เวฬารักษ์ สหคลินิก ฝังเข็ม กดจุด ครอบแก้ว ยาไทยจีน ฉะเชิงเทรา
เวฬารักษ์ สหคลินิก ฝังเข็ม กดจุด ครอบแก้ว ยาไทยจีน ฉะเชิงเทรา

ร้าน VERARUK แพทย์แผนไทย กัญภร พงศ์สุทธิกุล (หมอเฟิร์น) จบการศึกษา แพทย์แผนไทยบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง แพทย์แผนไทยด้านเวชกรรม นวดดึงดัด ปรับโครงสร้าง บ่งต้อด้วยหนามหวายกัญชทางการแพทย์แผนไทย

เวฬารักษ์ สหคลินิก ที่มาคำว่า เวลา+รักษา แนวคิดอยากให้คลินิกเป็นเวลาในช่วงการรักษาตัวจากการใช้ร่างกายเป็นเวลานาน เป็นการรักษาแบบแพทย์แผนไทย – จีน ผสมผสานกัน รักษาโดยเน้นการปรับสมดุลโดยธรรมชาติ และปรับพฤติกรรมเพื่อความแข็งแรงของร่างกายที่ยืนนาน

คลินิกเปิดตั้งแต่เวลา 09.00- 20.00 น. หลัง 18.00 น. รับเฉพาะคนไข้ที่ทำการนัดหมายล่วงหน้า ( หยุดทุกวันพุธ) คลินิกที่นี่ จะทำให้ผู้ที่มามีความรู้สึก ผ่อนคลายเหมือนนั่งอยู่ที่บ้าน หมอมีความเป็นกันเองให้คำปรึกษาเปรียบเสมือนเพื่อน พี่น้อง และให้การรักษาแบบเน้นจุดกำเนิดของโรค จนถึงการรักษา และการดูแลตนเอง

ติดต่อสอบถาม : 061-9545461 (หมอเฟิร์น)

Facebook : เวฬารักษ์ สหคลินิก

LINE ID : @VERARUK

พิกัด : เวฬารักษ์ สหคลินิก ตั้งอยู่ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราค่ะ😄 เลยวัดโพธิ์ ประมาณ 800 เมตร สังเกตขวามือมีป้าย ที่ชัดเจน เป็นคลินิกสีขาวกึ่งคาเฟ่ อยู่ในตัว https://goo.gl/maps/WWZKWruBCnq62Sw57

แมงปอล้อคลื่น  หนังสือพืมพ์ชาติไทยออนไล ฉะเชิงเทรา