สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือรถยนต์เสียสตาร์ทไม่ติด บริเวณสัญญาณไฟมหาจักรพรรดิ

สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือรถยนต์เสียสตาร์ทไม่ติด บริเวณสัญญาณไฟมหาจักรพรรดิ
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือรถยนต์เสียสตาร์ทไม่ติด บริเวณสัญญาณไฟมหาจักรพรรดิ
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือรถยนต์เสียสตาร์ทไม่ติด บริเวณสัญญาณไฟมหาจักรพรรดิ
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือรถยนต์เสียสตาร์ทไม่ติด บริเวณสัญญาณไฟมหาจักรพรรดิ

เมื่อวันที่ 21  มิถุนายน 2566 เวลา 12.51 น. พ.ต.ต.ประจักร์ บุญณะอินทร์ สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

ช่วยเหลือรถยนต์เสียสตาร์ทไม่ติด บริเวณสัญญาณไฟมหาจักรพรรดิ เนื่องจากรถจอดเสียบริเวณสัญญาณไฟอาจทำให้การจราจรติดขัด จึงได้ช่วยเข็นรถให้ออกจากพื้นผิวการจราจรเเละให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

 

ภาพข่าว ครูเงาะ หนังสือพิมพ์ชาติไทยออนไล