ผวจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของอำเภอแปลงยาว

ผวจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของอำเภอแปลงยาว
ผวจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของอำเภอแปลงยาว
ผวจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของอำเภอแปลงยาว
ผวจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของอำเภอแปลงยาว

ผวจ.ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของอำเภอแปลงยาว

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว กล่าวต้อนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของอำเภอแปลงยาว ภายใต้โครงการ “คลินิกแก้จน คนแปลงยาว” และมอบอุปกรณ์การเรียน/ชุดลูกเสือ ให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแปลงยาว

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งลงพื้นที่ในตำบลวังเย็น มีกิจกรรมดังนี้


1.กิจกรรมเยี่ยมชมกลุ่มสินค้า OTOP ของดีอำเภอแปลงยาว
-กลุ่มขนุนทอดกรอบ โดย นางสาวสมปอง นะราแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น
-กลุ่มสับปะรดกวน โดย นางสมบูรณ์ นิลสุวรรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น
2.กิจกรรมตรวจเยี่ยมโครงการฯ บ้านต้นแบบตำบลวังเย็น ณ บ้านนายสุราษฎ์ แสงศรี บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.กิจกรรมปลูกแปลงผักปลอดสารพิษ ณ โรงเรียนวัดไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

#อำเภอแปลงยาว

ภาพข่าว แมงปอล้อคลื่น หนังสือพิมพ์ชาติไทยออนไล ฉะเชิงเทรา