นครสวรรค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ

นครสวรรค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ
นครสวรรค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ
นายก อบจ.นครสวรรค์ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ
ที่ห้องประชุมบัวหลวง อบจ.นครสวรรค์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ โดยมี ดร.อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นายพงษ์ศักดิ์ เงินสันเทียะ รอง.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ พร้อมคณะครู นำเข้าพบ
โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ ดังนี้
1.วง SIXSER ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในการประกวดดนตรีเยาวชนดนตรีชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “Nakhonsawan Music Award #2”
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจำปี 2566 PIM Robotics Playground 2023 จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชมรมโรโบอินโนเวเตอร์ และชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันต่างๆ
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ Maker Robotics Challenge 2022 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันต่อที่ประเทศโรมาเนีย เข้าร่วมโครงการของสมาคมเครื่องมือตัดไทย หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีจากสมาคมเครื่องมือตัดไทย ได้แก่ นายธนกร คงทอง ปัจจุบันศึกษาในระดับ ปวส. สาขาแมคคาทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และ นายวีระ คุ้มเกรง ปัจจุบันศึกษาในระดับ ปวส. สาขานวัตกรรมหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ซึ่งเมื่อทั้งสองเรียนจบชั้น ปวส. แล้ว จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเมื่อเรียนจบก็จะเข้าทำงานในบริษัทเครื่องมือตัดไทยทันที
โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ขอบคุณทุกคนที่นำชื่อเสียงมาให้โรงเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง ขอให้อย่าทิ้งการเรียน ส่วนความสามารถพิเศษ เราก็ต้องมีติดตัว เรียนไปด้วย เพิ่มทักษะให้ตัวเองไปด้วย จะสามารถนำไปดูแลพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้าได้ เพราะทักษะพวกนี้ มันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้หมดในอนาคต บางอย่างดีกว่าการเรียนจบปริญญา เช่นดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็นทักษะที่อยู่ได้ยาว”
ขอบคุณภาพ/ข่าว. จาก อ.ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์
แมงปอล้อคลื่น  หนังสือพิมพ์ชาติไทยออนไล