ธารนํ้าใจหลั่งไหลพุ่งทะลุเกือบครึ่งล้านพุ่งในวันเดียว ช่วยเด็ก 12 ขวบแอลกอฮอล์ไฟไหม้ร่าง ขึ้นเซ็นMOUบันทึกข้อตกลงเปิดบัญชีให้การช่วยเหลือจากสังคม บนที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จากการที่คุณกัน จอมพลัง นำร่องเข้าให้การช่วยเหลือ

ธารนํ้าใจหลั่งไหลพุ่งทะลุเกือบครึ่งล้านพุ่งในวันเดียว ช่วยเด็ก 12ขวบแอลกอฮอล์ไฟไหม้ร่าง ขึ้นเซ็นMOUบันทึกข้อตกลงเปิดบัญชีให้การช่วยเหลือจากสังคม บนที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จากการที่คุณกัน จอมพลัง นำร่องเข้าให้การช่วยเหลือ
ธารนํ้าใจหลั่งไหลพุ่งทะลุเกือบครึ่งล้านพุ่งในวันเดียว ช่วยเด็ก 12ขวบแอลกอฮอล์ไฟไหม้ร่าง ขึ้นเซ็นMOUบันทึกข้อตกลงเปิดบัญชีให้การช่วยเหลือจากสังคม บนที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จากการที่คุณกัน จอมพลัง นำร่องเข้าให้การช่วยเหลือ
ธารนํ้าใจหลั่งไหลพุ่งทะลุเกือบครึ่งล้านพุ่งในวันเดียว ช่วยเด็ก 12ขวบแอลกอฮอล์ไฟไหม้ร่าง
ขึ้นเซ็น MOU บันทึกข้อตกลงเปิดบัญชีให้การช่วยเหลือจากสังคม บนที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จากการที่คุณกัน จอมพลัง นำร่องเข้าให้การช่วยเหลือ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผู้กำกับ สภ.แปลงยาว เชิญ น.ส.กฤตยา แก่นจันทร์ อายุ 36 ปี แม่เด็ก12ขวบแอลกอฮอล์ไฟไหม้ร่าง มาทำการบันทึกข้อตกลงผลการพิจารณาให้เบิกเงินในแต่ละครั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จากที่วานนี้อังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผุ้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณกัน จอมพลัง พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม พร้อมท่านนายอำเภอแปลงยาว พม. หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดห้องประชุม เชิญแม่ของเด็กทั้งสองฝ่าย มาทำความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสภาพจิตใจ ด้านการรักษา ส่วนคุณกัน จอมพลัง เปิดรับบริจาคให้การช่วยเหลือ โดยทางอำเภอแปลงยาวตั้งกรรมการมาหนึ่งชุดดูแลด้านการเงิน
กัน จอมพลัง ยืนยันว่า แม่เด็กจะเอาไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ ในการดูแลรักษา ส่วนครูแม่ของเด็กก่อเหตุ ที่เพิ่งบรรจุเงินเดือนน้อย ต้องค้าขายสร้างรายได้เสริมเลี้ยงลูกๆ ให้คอบรับส่งแม่และเด็กเวลาไปพบหมอ ก็จบลงด้วยดีแล้วนั้น
โดยในวันนี้ นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว พ.ต.อ.ปรีชา นิสัยสม ผู้กำกับ สภ.แปลงยาว เชิญ น.ส.กฤตยา แก่นจันทร์ อายุ 36 ปี แม่เด็ก12ขวบแอลกอฮอล์ไฟไหม้ร่าง มาทำการบันทึกข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินในการตรวจสอบ โดยผลการพิจารณาให้เบิกเงินในแต่ละครั้งต้องผ่านความเห็นชอบ 6 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ โดยมีเสมียนตราอำเภอแปลงยาวเห็นขอบในการจ่ายเงินด้วยทุกครั้ง และให้เลขานุการจัดทำบัญชีคุมการเบิกจ่าย ในบัญชี/คอกเบี้ย (รายรับ รายจ่าย) และสรุปรายงานผลยอดเงินในบัญชีคงเหลือให้นายอำเภอแปลงยาวทราบทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ในการขอเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง นางสาวกฤตยา แก่นจันทร์ ผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องแจ้ง ความประสงค์ขอเบิกเงินพร้อมวัตถุประสงค์การใช้จ่ายและแนบรายการค่าใช้จ่าย/หลักฐานประกอบ(ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการฯ โดยยื่นคำขอที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแปลงยาวก่อนที่ จะไปธนาคารทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมการอนุมัติการการใช้เงินแล้ว จึงจะสามารถไปติดต่อธนาคารดำเนินการเบิกเงินออกจากบัญชีตาม จำนวนเงินที่ได้พิจารณาอนุมัติและส่งมอบสมุดบัญชีคืนให้เสมียนตราอำเภอแปลงยาวเพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ลงบัญชีและจัดเก็บรักษาไว้ต่อไปข้าพเจ้า นางสาวกฤตยา แก่นจันทร์ ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ยอมรับและตกลงถือปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพื่อ ด.ช.ญาณวิทย์ เขาแก้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานสำคัญ
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางสาวกฤตยา แก่นจันทร์ อาการลูกชายทราบว่าวันนี้หมอ พยาบาลโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทรา ยังคงให้ยา และล้างแผลที่สุดหน้าสงสารลูกมากๆ บาดแผลทั่วหน้าอก แขน ขาพุพอง เลือด น้ำเหลืองไหล ลูกร้องเจ็บ และโชคดีที่แผลบริเวณอวัยวะเพศไม่หนักเสก็ด ส่วนทันทีที่เปิดบัญชี คุณกัน จอมพลัง เข้าช่วย ยอดเปิดรับบริจาค วันนี้เกือบครึ่งล้าน
ภาพข่าว แมงปอล้อคลื่น หนังสือพิมชาติไทยออนไล