มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวกำหนดจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรักความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย”

วันนี้ 7 กันยายน 2566 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวกำหนดจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรักความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City “ฉะเชิงเทราเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองอัจฉริยะของคนทุกช่วงวัย”

จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัด 1 ใน 3 ของจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor : EEC) และได้รับคัดเลือก จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออกให้เป็น “พื้นที่เมืองใหม่สำหรับการอยู่อาศัย” ซึ่งเป็นโอกาส ที่เราจะนําต้นทุน เหล่านี้ที่เรามีอยู่ในพื้นที่อันทรงคุณค่ามีรากเหง้าทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรัก ความสุข ความมั่งคั่ง ขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่า ลงทุน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม : ความรักความสุข ความมั่งคั่ง Chachoengsao Happiness & Wealthy Carnival, Smart City from Learning City

ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง (หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร) ซึ่งภายในพบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จีน จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ อาหารจากชุมชนต่างๆมากมายมากกว่า150 ร้านค้า นิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯนิทรรศการจากชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากนักเรียน นักศึกษาและชุมชนตลาดบ้านใหม่ และในการจัดงานครั้งนี้

ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนิรุต มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารการ จัดทริปทริปพิเศษ โดยนำคณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และนักท่องเที่ยว วันละ 200 คน เดินทางด้วยขบวนรถไฟ KIHA183 มาเที่ยวงานเทศกาลของเราในครั้งนี้

#ฉะเชิงเทรา