วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561

Konthai-Logo  สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ชาติไทย ”ชาติไทย” ไม่ใช่ของใครคนเดียว ฉบับวันนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ชี้เป็นชี้ตาย กับ นิ้วเพชร
? ขอแสดงความเสึยใจกับครอบครัวพี่อ้อย สุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ รอง ผอ.ศูนย์ศิลปชึพบางไทร จ.อยุธยา ทึ่ต้องสูญเสึย คุณแม่เฉลียว สีมันดร สวดพระอภิธรรม วันเสาร์ทึ่ 21 – พฤหัสบดีทึ่ 26 กรกฏาคม 2561 ทึ่วัดโสมนัส ศาลา 10 เวลา 18.30 น. และวันอาทิตย์ทึ่ 29 กรกฏาคม 2561 พระราชทานเพลิงศพ เวลา 17.00 น.จึงแจังมาด้วยความเคารพ                                                      ? ประชาชนคนไทยยังคงติดถ้ำ ยังมีเด็กๆมากมาย เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า เด็กถูกละเมิดทางเพศ รวมถึงอีกหลากหลายอาชีพ ผลผลิตสินค้าตกต่ำ แม่พิมพ์เบี้ยวหนี้ เด็กกู้เรียนชักดาบ ข้าวยากหมากแพง ล้วนอยู่ในวังวน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องเข้ามาแก้ปัญหาทั้งสิ้น ?!
? บ้านเมืองสับสน ปัญหาสารพัดก่ายกอง ที่ไม่ต่างจากติดอยู่ในถ้ำมึด ที่รัฐบาลต้องจัดสันปันส่วนอะไรเหมาะควร ไม่โหนไปตามกระแส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง !                                                                     ? วันนี้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ไม่มีใครออกมาเรียกร้องสร้างความวุ่นวาย ให้ชาติบ้านเมืองต้องเสียหาย กับการบอบช้ำมามากพอ ?!
? กลุ่มอยากเลือกตั้ง อาจมองว่าไม่ต่างกับถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพถูกปิดกั้น อาจต้องติดถ้ำนี้ไปตลอด ตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้  20 ปี ?!
? ถ้ากระบวนการเลือกตั้งยังมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เงินไม่มากาไม่เป็น ก็อย่าหวังว่าประเทศนี้จะโชติช่วงชัชวาลย์ ติดกระดุมผิดเม็ดแต่แรก !
? ระบอบประชาธิปไตย มิได้มีไว้ต่อต้าน หรือทำให้กองทัพกลายเป็นปริปักษ์ แต่ถ้ามีการปฏิรูปสร้างทหารให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการกำหนดบทบาท ขอบเขต มิใช่ให้กองทัพมีหน้าที่ปกป้องดูแล เป็นนั่งร้านให้เหล่านักลากตั้ง มากกว่าปกป้องแผ่นดิน !
? อำนาจไม่เสถียร ด้วยกระบวนการสืบทอดไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนเข้ามา มีข่าวหนาหู กับการเอาทหารเกณฑ์มาเป็นทหารรับใช้ประจำตัวในบ้าน อย่าทำลายลดศักดิ์ศรีเกรียติภูมิทหารหาญ รั้วของชาติปกบ้านป้องประเทศ งบประมาณกองทัพล้วนมาจากภาษีประชาชน ?!?! !!!!

นิ้วเพชร